خرید اشتراک

با خرید یکی از اشتراک های زیر می توانید از سایت ژیزمان روزانه 10 فایل دانلود نمایید.

خرید اشتراک شش ماهه (180 روز)

 

210,000 تومان

خرید اشتراک سه ماهه (90 روز)

 

140,000 تومان

خرید اشتراک یک ماهه (30 روز)

 

70,000 تومان

ورود به حساب خود

آیا رمزعبورتان را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

نام‌نویسی حساب جدید

با خرید یکی از اشتراک های زیر می توانید از سایت ژیزمان روزانه 20 فایل دانلود نمایید.

خرید اشتراک شش ماهه (180 روز)

 

315,000 تومان

خرید اشتراک سه ماهه (90 روز)

 

210,000 تومان

خرید اشتراک یک ماهه (30 روز)

 

105,000 تومان

با خرید یکی از اشتراک های زیر می توانید از سایت ژیزمان روزانه 30 فایل دانلود نمایید.

خرید اشتراک شش ماهه (180 روز)

 

330,000 تومان

خرید اشتراک سه ماهه (90 روز)

 

220,000 تومان

خرید اشتراک یک ماهه (30 روز)

 

110,000 تومان